adalidrott

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Författare: Susanne Zeffer

Friidrottsdagar vecka 22

Vecka 22  den 29 maj kommer vi att ha friidrottsdag för årskurs 3-6 på Zinkensdamm. Barnen behöver ha med sig matsäck, vattenflaska. Samling sker på skolan 8.15 därefter promenad bort med mentor, sluttid  mellan 13:30-14.00.

Den 30 maj kommer årskurs F-2 att ha sin friidrottsdag borta på stora fotbollsplanen. Barnen behöver ha med sig matsäck och en fylld vattenflaska.

Klasserna samlas 8.15 i klassrummet och tar sig tillsammans bort till bollplanen. Vi sätter igång med aktiviteterna klockan 9.00 och den pågår till  ca 13.00. Efter avslut går barnen tillbaka till skolan.

Observera att det är ingen sovmorgon denna dag för citronerna!

 

Orientering och allemansrätt årskurs 4-6 inför vecka 19-20

Inför kommande orienteringsperiod:

Orientering – så funkar det(från orientering.se)

 

Alla kan orientera. Att lära sig orientering är enkelt om du vet hur du ska göra.

På den här sidan får du hjälp med hur du gör när du orienterar och hur du kan tänka för att med en karta ta dig fram i, för dig, mer eller mindre kända områden.

Kort kan man dela upp orientering i fem steg:

  1. Förstå var på kartan du är och vart du ska
  2. Passa kartan
  3. Planera din väg mot nästa kontroll (ta rätt vägval)
  4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg
  5. Hitta/ta kontrollen – var stolt över dig själv och gör om stegen

Här nedan följer en förklaring till var och ett av stegen.

1. Förstå var på kartan du är och vart du ska

Första steget i orientering är att förstå var på kartan du är och vart du ska.

En orienteringsbana är oftast uppbyggd av en start (violett triangel), ett antal kontroller (violetta ringar) och ett mål (violett dubbelring). Hitta var på kartan var du är och till vilken kontroll du ska.

Vrid kartan så att den kontroll du ska till ligger uppåt på kartan.

Titta också efter på kartan vid vilket föremål nästa kontroll ligger så att du vet vad du är på väg till. Ta hjälp av den s k ”kontrollbeskrivningen” om sådan finns.

Tips! Ofta är det en fördel att vika kartan så att den blir enklare att hålla i. Tänk bara på att inte vika så att du döljer viktig information eller din tänkbara väg mot nästa kontroll.

2. Passa kartan

Nästa steg är att passa kartan. En passad karta är grundförutsättningen för att orientera rätt.

Tänk dig kartan som ett fotografi ovanifrån, dvs att någon i ett flygplan tagit ett foto ovanifrån, men där fotot är förenklat till en karta så att allting syns – hus, vägar, stigar, höjder, stenar etc.

För att passa kartan, börja med att hålla den horisontellt (platt) framför dig. Ha fortfarande nästa kontroll uppåt på kartan. Vrid sedan både dig och kartan tills det att föremål som ligger till vänster om dig i verkligheten ligger till vänster på kartbilden, föremål till höger om dig ligger till höger i kartbilden osv.

Har du kompass, vrid dig och kartan tills det att kartans norr ligger åt samma håll som den röda delen på kompassnålen pekar.

Nu stämmer kartan överens med verkligheten, precis som en pusselbit som passar in i ett pussel. Du har passat kartan.

Tips! Om du känner dig osäker med karta, börja med att lära dig känna av kartan och verkligheten så att du förstår hur de hänger ihop. Stå still och testa med hus, sjöar, vägar, stigar eller andra tydliga föremål runt omkring dig och se om du hittar dem på kartan. Det här gör att du får en bra känsla och trygghet – att du förstår hur du kopplar karta och verklighet.

3. Planera din väg mot nästa kontroll (ta rätt vägval)

När kartan är passad, du vet var du är och vilken nästa kontroll är, så behöver du planera vägen dit, dvs ta rätt vägval.

Det finns alltid lättare eller svårare vägval mellan kontrollerna. På enklare banor finns det oftast ett vägval längs tydliga föremål, s k ”ledstänger”, såsom vägar och stigar. Utnyttja dessa för att göra det enklare. Vid svårare sträckor i skogen är kompassen ett bra hjälpmedel för att hålla rätt kurs.

Välj det vägval som passar din förmåga bäst. Om sträckan till nästa kontroll är lång, dela upp den i delar och ta dig till tydliga punkter längs vägen.

4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg

När du väl bestämt dig för ett vägval är nästa steg att genomföra detta.

Nu är det viktigt att tänka på att fortfarande låta kartan vara passad (fast) mot verkligheten runt omkring dig, på samma sätt som det där fotografiet taget ovanifrån, eller som den där pusselbiten som sitter fast i pusslet. Det betyder att du kan behöva vrida dig själv jämfört med kartan, men att kartan aldrig ska vridas jämfört med verkligheten.

Lyft blicken och ta fasta på någon tydlig punkt längre fram. Förflytta dig nu framåt. Eftersom kartan fortfarande är passad kommer föremål till vänster om dig i verkligheten fortsatt att ligga till vänster på kartan, föremål till höger om dig ligga till höger på kartan osv.

Följ med på kartan när du förflyttar dig för att på så sätt kontrollera var du befinner dig. Igen, kom ihåg att hela tiden ha kartan passad.

För att få en känsla för hur långt du har förflyttat dig på kartan kan det vara bra att veta att för kartskalan 1:10 000, som är den vanligaste skalan i orientering, motsvarar 1 centimeter på kartan 100 meter i verkligheten.

5. Hitta/ta kontrollen – var stolt över dig själv

Sista steget är att hitta, eller ta, kontrollen på lämpligaste sätt.

När du börjar närma dig kontrollen, titta efter på kartan om det finns något tydligt föremål i närheten av kontrollen som du kan ha nytta av för att göra kontrolltagningen enklare.

När du hittat och stämplat kontrollen, var stolt över dig själv!

Nu är det bara att göra om stegen ovan för varje kontroll – förstå var du är och vart du ska, passa kartan, planera din väg, genomför planen och kontrollera att du är på rätt väg – tills du har tagit alla kontroller på banan och kommit i mål.

Lycka till!

Tips! Om det inte går som planerat, tänk på vad du har passerat och försök förstå var du kan vara. Om du inte kommer på det, gå tillbaka till senast kända ställe och försök på nytt. I orientering är det vanligt att bli tvungen att gå tillbaka och göra om olika moment, till och med för de allra bästa.

 

Tryck på länken nedanför för att träna och se karttecknen

https://docs.google.com/document/d/1xBYs1xcjqM3YXPZiAvYbyzAkiYdebhPSFgRn6u0gHVQ/edit?usp=sharing

Elevspel –https://www.elevspel.se/amnen/idrott-och-halsa/1060-orienteringstecken.html

Filmer för grunderna  i orientering, klicka in på länken http://tv.orientering.se/

Kartans färger https://www.youtube.com/watch?v=WvZ0g6Z75lM

Film från naturvårdsverket gällande allemansrätten https://vimeo.com/13618431

Elevspel om allemansrätten https://www.elevspel.se/amnen/idrott-och-halsa/5036-allemansratten.html

Vecka 18 startar vi med idrott utomhus

Vecka 18 onsdagen den 2 maj  startar vi med att ha idrott utomhus.

Kläder efter väder gäller.
Eleverna ska ha oömma och bekväma kläder som är lätta att röra sig i och bra
skor som går att springa i. Tänk på att det vissa morgonar kan vara lite kallt och
att det därför är bra att packa ner en extra tröja/jacka. Det är bra om eleverna
som har idrott den första lektionen kl.8.15  kommer ombytta direkt på morgonen. Vi duschar alltid efter idrotten.

Klasser som kommer att ha idrott utomhus är:

2:or,3:or.4,or,5 och årskurs 6.

 

 

 

Vecka 13 simning på Bredängsbadet.

VECKA 13

Kommer följande klasser / grupper att simma på Bredängsbadet.

Måndag 26 mars

klockan 9-10 simmar elever från åk 3b och 3a. Samling sker klockan 8.00 vid flaggstången ute på skolgården. Tåget till Bredäng går  8.28 ifrån Liljeholmen. Ta gärna med en frukt eller smörgås att ha efter simningen.

klockan 10-11 simmar elever från åk 5D och 5A. Samling sker intill flaggstången på skolgården. Ni tar sedan tåget som går 9.33 från Liljeholmen.

Tisdag 27 mars

klockan 9-10 simmar 4D. Samling sker klockan 8.00 vid flaggstången ute på skolgården. Tåget till Bredäng går  8.28 ifrån Liljeholmen. Ta gärna med en frukt eller smörgås att ha efter simningen.

Klockan 10-11 simmar åk 6.  Ta gärna med en frukt eller smörgås att ha efter simningen.  Vi kommer att gå in en del på livräddning. Titta gärna på filmerna som handlar om att livräddning så att du är väl förbered när du kommer till simningen.

Inför skriftlig uppgift i hälsa och livsstil och att förebygga skador för åk 6

Hej alla i åk 6.

Under hösten och våren har vi arbetat med  kunskapsområdet hälsa och livsstil och att förebygga skador. Ni har fått lära er hur fysiska aktivitet påverkar er psykiska-, fysiska- och sociala hälsa. Ni har även tränat på att reflektera kring hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa.

Vecka 15 onsdag kommer ni att skriva 3 uppgifter gällande hälsa och livsstil och förebyggande av skador. Ni skriver uppgiften på en lektion i idrott och hälsa.

Förberedelser inför uppgifterna?

1.Läs texten i kompendiet ni fick med er hem, träna/repetera de olika begreppen.

2.Titta på filmerna och anteckna det ni tycker är viktigt.

3. Träna på uppgifterna. Uppgifterna hittar du på länken nedanför ( för att få upp länken behöver du markera texten och höger klicka).

https://docs.google.com/document/d/10p8seraONG41R843WYr90t1yHJTkXXBb5BwyAnYfNsk/edit?usp=sharing

 

För att få ett högt resultat krävs det att ni funderar lite djupare i era resonemang.

Det skadar inte att vara förberedd med en fysisk aktivitet redan innan ni skriver er uppgift som ni funderat lite kring.

Inläst material finner ni här under.

 

Lycka till med förberedelserna!

Badminton åk 4-6

 

Friluftsaktiviteter (vinteridrottsdagar) VT 18

Vecka 6  F-6

Fredagen den 16/2  anordnas skridskodag på på Zinken. Tyvärr finns inga låneskridskor eller hjälmar att låna på skolan.  Ta med egen utrustning i form av skridskor och hjälm, obs! hjälm är obligatoriskt! Kläder efter väder gäller denna dag. Bra  exempel på  lager på lager principen kan ni se se nedan i filmen från Naturkompaniet. Glöm ej mössa och handskar. De elever som inte har skridskor denna dag erbjuds annan  utomhusaktivitet med medföljande pedagog.

Kom i håg att pröva din utrustning (dina skridskor) innan så att de passar.Tänk även på att slipa dina skridskor innan om de är oslipade, det blir mycket roligare att åka på slipade skridskor. Exempel på ställen där ni kan få hjälp att slipa skridskorna är Intersport Liljeholmen eller XXL, eller Hagsätra sport. De klasser som inte äter på skolan tar med matsäck. glöm inte att ha med något varmt att dricka. (se separata klassbloggar gällande vilka klasser som tar med mat respektive äter på skolan). Klubba och boll/ puck är tillåtet på en del av planen.

Vecka 8 21/2  Alla på snö dag för årskurs 4

Vi på Årstadalsskolan har fått chansen att vara med och delta i projektet alla på snö som anordnas av Svenska Skidförbundet  i Hammarbybacken. De elever som åker med till Hammarbybacken får  låna utrustning gratis denna dag (vi har under tidigare vecka fyllt i listor där eleverna skrivit i längd,vikt och skostorlek + lån av hjälm). Har man egen utrustning får  eleven självklart ta med den, men då måste man tänka på att ha ett skidfodral att frakta skidorna i på tvärbanan  till backen.

Eleven ansvarar själv för att ta dit och hem sin utrustning.

Matsäck och kläder efter väder gäller denna dag!

Alla på snö- dagen startar
kl 09:30 förmiddagsgruppen Åk4 från Årstadalsskolan
Barnen delas in i fyra grupper och följer sin ledare under hela dagen. Vi äter lunch ca kl. 11:30,  Alla på Snö-dagen avslutas mellan 13:30 och 14:00

Skoldagen startar som vanlig 8.15.

Vi hoppas på en härlig dag i backen! 🙂

 

Vecka 11 den 12 mars har åk 5 och 6 friluftsdag.

Skoldagen klockan 9.00 för åk 5 och 6

De elever som valt annan uteaktivitet samlas i paviljongen klockan 9.00 i åk 6 klassrum. Ta med matsäck och varma kläder.

För er som valt att åka med till Hammarbybacken gäller följande: 

Tid & Plats:

Samling sker klockan 9.00 ute på skolgården intill kingrutorna.

Vi tar tvärbanan som går från Årstadal klockan 9.21 avstigning sker vid Sickla kaj, sedan promenad i ca 10 min till backen.I  Hammarbybacken har vi tid från klockan  10.00 -13.00

Åter på skolan mellan 14.30.15.00 ca.

.

Klädsel:

Varma kläder!

Lager på lager, täckbyxor/täckjacka, vantar/handskar(mössa).

Matsäck gäller denna dag, se till att ha någonting varmt att dricka med er.

Vi kommer att äta sen lunch så medtag mellanmål och se till att äta en rejäl frukost! J

OBS!!Har man egen utrustning får  eleven självklart ta med den, men då måste man tänka på att ha ett skidfodral att frakta skidorna i på tvärbanan till backen.

Eleven ansvarar själv för att ta dit och hem sin utrustning.

 

Vi hoppas på en riktigt toppen dag i backen! 🙂 

 

 

Dans och rytmik åk 2-6

Vecka 6 och framåt kommer vi att arbeta med dans och rytmik

En dans som vi kommer att bekanta oss med och lära oss under dessa veckor är bugg. Titta gärna på filmen och förbereda er innan ni kommer på nästa lektion.

Simning vecka 5

Måndagen den 29 och tisdagen den 30 januari kommer vi att åka och simma på Bredängsbadet. 

Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

Ta med badkläder och ombyte, om ni har möjlighet ta även med en smörgås eller  en frukt att äta efter simning 

Måndag den 29/1 simmar följande klasser

 Klockan 9-10 3B 

Klockan 10-11 3A  

Klockan 11-12 4D Obs! Glöm ej att ta med matsäck.

4c har idrott som vanligt på måndagseftermiddagen.

 Tisdagen den 30/1 simmar följande klasser

Klockan 9-10 4B

Klockan 10-11 4C

Klockan 11-12 5D Obs! Glöm ej att ta med matsäck

 Klockan 13-14 5A

Klockan 14-15 åk 6.

Välkommen till en ny termin

Här på bloggen hittar du all information gällande idrott och hälsa på Årstadalsskolan.

Åk 1-3

Vecka 3 och framåt, arbetsområde-hälsa och livsstil och rörelse

Åk 4-6

Vecka 3 och framåt, arbetsområde -hälsa och livsstil och förebyggande av skador. Lektionerna kommer att vara både praktiska och teoretiska. Vi kommer även att arbeta med rörelse under lektionerna.

Åk 6 skriver skriftlig uppgift i hälsa och livsstil och förebyggande av skador vecka 12 på onsdagen (obs! Ändrat datum) . Uppgiften skrivs i klassrummet. Under vecka 10 kommer ni att få ett häfte med er hem som ni kan träna på, kom även ihåg att titta på filmerna nedan.

Rörelse

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
E C A
Lekar, spel, idrotter

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelser till musik och danser

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning

Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa, livsstil och förebyggande av skador

  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
E C A
Hälsa och livsstil

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för välutveklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebyggande av skador

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Förmågor:

-att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

ÅK 6

Vecka 3 såg ni denna föreläsning som handlade om hälsa och kondition.

 

Vecka 4 såg ni denna föreläsning som handlar om skador.

En föreläsning om skaderisker och förebyggandet av dem. I föreläsningen får man svar på frågorna, vad är en skada?, vilka är riskerna, hur gör man för att förebygga skaderiskerna.

Vecka 5  såg vi denna föreläsning som handlar om kost och sömn.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén