adalidrott

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Författare: Susanne Zeffer

Vecka 18 startar vi med idrott utomhus

Vecka 18 startar vi med att ha idrott utomhus, mer info kommer.

Vecka 16 har vi arbetat med redskap.

Vecka 17 kommer vi att arbeta med friidrott, lekar och orientering/allemansrätt.  Tisdagen den 24  kommer salen att vara bokad för teater, detta innebär  att de klasser som har idrott på tisdagen ej behöver ha idrottskläder med sig. Dessa klasser kommer att ha en teoretisk lektion där vi kommer att arbeta med orientering och allemansrätt.

Vecka 13 simning på Bredängsbadet.

VECKA 13

Kommer följande klasser / grupper att simma på Bredängsbadet.

Måndag 26 mars

klockan 9-10 simmar elever från åk 3b och 3a. Samling sker klockan 8.00 vid flaggstången ute på skolgården. Tåget till Bredäng går  8.28 ifrån Liljeholmen. Ta gärna med en frukt eller smörgås att ha efter simningen.

klockan 10-11 simmar elever från åk 5D och 5A. Samling sker intill flaggstången på skolgården. Ni tar sedan tåget som går 9.33 från Liljeholmen.

Tisdag 27 mars

klockan 9-10 simmar 4D. Samling sker klockan 8.00 vid flaggstången ute på skolgården. Tåget till Bredäng går  8.28 ifrån Liljeholmen. Ta gärna med en frukt eller smörgås att ha efter simningen.

Klockan 10-11 simmar åk 6.  Ta gärna med en frukt eller smörgås att ha efter simningen.  Vi kommer att gå in en del på livräddning. Titta gärna på filmerna som handlar om att livräddning så att du är väl förbered när du kommer till simningen.

Inför skriftlig uppgift i hälsa och livsstil och att förebygga skador för åk 6

Hej alla i åk 6.

Under hösten och våren har vi arbetat med  kunskapsområdet hälsa och livsstil och att förebygga skador. Ni har fått lära er hur fysiska aktivitet påverkar er psykiska-, fysiska- och sociala hälsa. Ni har även tränat på att reflektera kring hur fysisk aktivitet påverkar din hälsa.

Vecka 15 onsdag kommer ni att skriva 3 uppgifter gällande hälsa och livsstil och förebyggande av skador. Ni skriver uppgiften på en lektion i idrott och hälsa.

Förberedelser inför uppgifterna?

1.Läs texten i kompendiet ni fick med er hem, träna/repetera de olika begreppen.

2.Titta på filmerna och anteckna det ni tycker är viktigt.

3. Träna på uppgifterna. Uppgifterna hittar du på länken nedanför ( för att få upp länken behöver du markera texten och höger klicka).

https://docs.google.com/document/d/10p8seraONG41R843WYr90t1yHJTkXXBb5BwyAnYfNsk/edit?usp=sharing

 

För att få ett högt resultat krävs det att ni funderar lite djupare i era resonemang.

Det skadar inte att vara förberedd med en fysisk aktivitet redan innan ni skriver er uppgift som ni funderat lite kring.

Inläst material finner ni här under.

 

Lycka till med förberedelserna!

Badminton åk 4-6

 

Friluftsaktiviteter (vinteridrottsdagar) VT 18

Vecka 6  F-6

Fredagen den 16/2  anordnas skridskodag på på Zinken. Tyvärr finns inga låneskridskor eller hjälmar att låna på skolan.  Ta med egen utrustning i form av skridskor och hjälm, obs! hjälm är obligatoriskt! Kläder efter väder gäller denna dag. Bra  exempel på  lager på lager principen kan ni se se nedan i filmen från Naturkompaniet. Glöm ej mössa och handskar. De elever som inte har skridskor denna dag erbjuds annan  utomhusaktivitet med medföljande pedagog.

Kom i håg att pröva din utrustning (dina skridskor) innan så att de passar.Tänk även på att slipa dina skridskor innan om de är oslipade, det blir mycket roligare att åka på slipade skridskor. Exempel på ställen där ni kan få hjälp att slipa skridskorna är Intersport Liljeholmen eller XXL, eller Hagsätra sport. De klasser som inte äter på skolan tar med matsäck. glöm inte att ha med något varmt att dricka. (se separata klassbloggar gällande vilka klasser som tar med mat respektive äter på skolan). Klubba och boll/ puck är tillåtet på en del av planen.

Vecka 8 21/2  Alla på snö dag för årskurs 4

Vi på Årstadalsskolan har fått chansen att vara med och delta i projektet alla på snö som anordnas av Svenska Skidförbundet  i Hammarbybacken. De elever som åker med till Hammarbybacken får  låna utrustning gratis denna dag (vi har under tidigare vecka fyllt i listor där eleverna skrivit i längd,vikt och skostorlek + lån av hjälm). Har man egen utrustning får  eleven självklart ta med den, men då måste man tänka på att ha ett skidfodral att frakta skidorna i på tvärbanan  till backen.

Eleven ansvarar själv för att ta dit och hem sin utrustning.

Matsäck och kläder efter väder gäller denna dag!

Alla på snö- dagen startar
kl 09:30 förmiddagsgruppen Åk4 från Årstadalsskolan
Barnen delas in i fyra grupper och följer sin ledare under hela dagen. Vi äter lunch ca kl. 11:30,  Alla på Snö-dagen avslutas mellan 13:30 och 14:00

Skoldagen startar som vanlig 8.15.

Vi hoppas på en härlig dag i backen! 🙂

 

Vecka 11 den 12 mars har åk 5 och 6 friluftsdag.

Skoldagen klockan 9.00 för åk 5 och 6

De elever som valt annan uteaktivitet samlas i paviljongen klockan 9.00 i åk 6 klassrum. Ta med matsäck och varma kläder.

För er som valt att åka med till Hammarbybacken gäller följande: 

Tid & Plats:

Samling sker klockan 9.00 ute på skolgården intill kingrutorna.

Vi tar tvärbanan som går från Årstadal klockan 9.21 avstigning sker vid Sickla kaj, sedan promenad i ca 10 min till backen.I  Hammarbybacken har vi tid från klockan  10.00 -13.00

Åter på skolan mellan 14.30.15.00 ca.

.

Klädsel:

Varma kläder!

Lager på lager, täckbyxor/täckjacka, vantar/handskar(mössa).

Matsäck gäller denna dag, se till att ha någonting varmt att dricka med er.

Vi kommer att äta sen lunch så medtag mellanmål och se till att äta en rejäl frukost! J

OBS!!Har man egen utrustning får  eleven självklart ta med den, men då måste man tänka på att ha ett skidfodral att frakta skidorna i på tvärbanan till backen.

Eleven ansvarar själv för att ta dit och hem sin utrustning.

 

Vi hoppas på en riktigt toppen dag i backen! 🙂 

 

 

Dans och rytmik åk 2-6

Vecka 6 och framåt kommer vi att arbeta med dans och rytmik

En dans som vi kommer att bekanta oss med och lära oss under dessa veckor är bugg. Titta gärna på filmen och förbereda er innan ni kommer på nästa lektion.

Simning vecka 5

Måndagen den 29 och tisdagen den 30 januari kommer vi att åka och simma på Bredängsbadet. 

Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

Ta med badkläder och ombyte, om ni har möjlighet ta även med en smörgås eller  en frukt att äta efter simning 

Måndag den 29/1 simmar följande klasser

 Klockan 9-10 3B 

Klockan 10-11 3A  

Klockan 11-12 4D Obs! Glöm ej att ta med matsäck.

4c har idrott som vanligt på måndagseftermiddagen.

 Tisdagen den 30/1 simmar följande klasser

Klockan 9-10 4B

Klockan 10-11 4C

Klockan 11-12 5D Obs! Glöm ej att ta med matsäck

 Klockan 13-14 5A

Klockan 14-15 åk 6.

Välkommen till en ny termin

Här på bloggen hittar du all information gällande idrott och hälsa på Årstadalsskolan.

Åk 1-3

Vecka 3 och framåt, arbetsområde-hälsa och livsstil och rörelse

Åk 4-6

Vecka 3 och framåt, arbetsområde -hälsa och livsstil och förebyggande av skador. Lektionerna kommer att vara både praktiska och teoretiska. Vi kommer även att arbeta med rörelse under lektionerna.

Åk 6 skriver skriftlig uppgift i hälsa och livsstil och förebyggande av skador vecka 12 på onsdagen (obs! Ändrat datum) . Uppgiften skrivs i klassrummet. Under vecka 10 kommer ni att få ett häfte med er hem som ni kan träna på, kom även ihåg att titta på filmerna nedan.

Rörelse

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
E C A
Lekar, spel, idrotter

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelser till musik och danser

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning

Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa, livsstil och förebyggande av skador

  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
E C A
Hälsa och livsstil

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för välutveklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebyggande av skador

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Förmågor:

-att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

ÅK 6

Vecka 3 såg ni denna föreläsning som handlade om hälsa och kondition.

 

Vecka 4 såg ni denna föreläsning som handlar om skador.

En föreläsning om skaderisker och förebyggandet av dem. I föreläsningen får man svar på frågorna, vad är en skada?, vilka är riskerna, hur gör man för att förebygga skaderiskerna.

Vecka 5  såg vi denna föreläsning som handlar om kost och sömn.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén