Vi kommer avsluta terminen med olika lekar och deras regler. Vi kommer bland annat leka basketfia med knuff, Indiansmyg och olika kullekar. Eleverna kommer även att få ha en önskelektion som sin sista lektion på terminen.

Tack för detta läsår!