adalidrott

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Månad: april 2018

Orientering och allemansrätt årskurs 4-6 inför vecka 19-20

Inför kommande orienteringsperiod:

Orientering – så funkar det(från orientering.se)

 

Alla kan orientera. Att lära sig orientering är enkelt om du vet hur du ska göra.

På den här sidan får du hjälp med hur du gör när du orienterar och hur du kan tänka för att med en karta ta dig fram i, för dig, mer eller mindre kända områden.

Kort kan man dela upp orientering i fem steg:

  1. Förstå var på kartan du är och vart du ska
  2. Passa kartan
  3. Planera din väg mot nästa kontroll (ta rätt vägval)
  4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg
  5. Hitta/ta kontrollen – var stolt över dig själv och gör om stegen

Här nedan följer en förklaring till var och ett av stegen.

1. Förstå var på kartan du är och vart du ska

Första steget i orientering är att förstå var på kartan du är och vart du ska.

En orienteringsbana är oftast uppbyggd av en start (violett triangel), ett antal kontroller (violetta ringar) och ett mål (violett dubbelring). Hitta var på kartan var du är och till vilken kontroll du ska.

Vrid kartan så att den kontroll du ska till ligger uppåt på kartan.

Titta också efter på kartan vid vilket föremål nästa kontroll ligger så att du vet vad du är på väg till. Ta hjälp av den s k ”kontrollbeskrivningen” om sådan finns.

Tips! Ofta är det en fördel att vika kartan så att den blir enklare att hålla i. Tänk bara på att inte vika så att du döljer viktig information eller din tänkbara väg mot nästa kontroll.

2. Passa kartan

Nästa steg är att passa kartan. En passad karta är grundförutsättningen för att orientera rätt.

Tänk dig kartan som ett fotografi ovanifrån, dvs att någon i ett flygplan tagit ett foto ovanifrån, men där fotot är förenklat till en karta så att allting syns – hus, vägar, stigar, höjder, stenar etc.

För att passa kartan, börja med att hålla den horisontellt (platt) framför dig. Ha fortfarande nästa kontroll uppåt på kartan. Vrid sedan både dig och kartan tills det att föremål som ligger till vänster om dig i verkligheten ligger till vänster på kartbilden, föremål till höger om dig ligger till höger i kartbilden osv.

Har du kompass, vrid dig och kartan tills det att kartans norr ligger åt samma håll som den röda delen på kompassnålen pekar.

Nu stämmer kartan överens med verkligheten, precis som en pusselbit som passar in i ett pussel. Du har passat kartan.

Tips! Om du känner dig osäker med karta, börja med att lära dig känna av kartan och verkligheten så att du förstår hur de hänger ihop. Stå still och testa med hus, sjöar, vägar, stigar eller andra tydliga föremål runt omkring dig och se om du hittar dem på kartan. Det här gör att du får en bra känsla och trygghet – att du förstår hur du kopplar karta och verklighet.

3. Planera din väg mot nästa kontroll (ta rätt vägval)

När kartan är passad, du vet var du är och vilken nästa kontroll är, så behöver du planera vägen dit, dvs ta rätt vägval.

Det finns alltid lättare eller svårare vägval mellan kontrollerna. På enklare banor finns det oftast ett vägval längs tydliga föremål, s k ”ledstänger”, såsom vägar och stigar. Utnyttja dessa för att göra det enklare. Vid svårare sträckor i skogen är kompassen ett bra hjälpmedel för att hålla rätt kurs.

Välj det vägval som passar din förmåga bäst. Om sträckan till nästa kontroll är lång, dela upp den i delar och ta dig till tydliga punkter längs vägen.

4. Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg

När du väl bestämt dig för ett vägval är nästa steg att genomföra detta.

Nu är det viktigt att tänka på att fortfarande låta kartan vara passad (fast) mot verkligheten runt omkring dig, på samma sätt som det där fotografiet taget ovanifrån, eller som den där pusselbiten som sitter fast i pusslet. Det betyder att du kan behöva vrida dig själv jämfört med kartan, men att kartan aldrig ska vridas jämfört med verkligheten.

Lyft blicken och ta fasta på någon tydlig punkt längre fram. Förflytta dig nu framåt. Eftersom kartan fortfarande är passad kommer föremål till vänster om dig i verkligheten fortsatt att ligga till vänster på kartan, föremål till höger om dig ligga till höger på kartan osv.

Följ med på kartan när du förflyttar dig för att på så sätt kontrollera var du befinner dig. Igen, kom ihåg att hela tiden ha kartan passad.

För att få en känsla för hur långt du har förflyttat dig på kartan kan det vara bra att veta att för kartskalan 1:10 000, som är den vanligaste skalan i orientering, motsvarar 1 centimeter på kartan 100 meter i verkligheten.

5. Hitta/ta kontrollen – var stolt över dig själv

Sista steget är att hitta, eller ta, kontrollen på lämpligaste sätt.

När du börjar närma dig kontrollen, titta efter på kartan om det finns något tydligt föremål i närheten av kontrollen som du kan ha nytta av för att göra kontrolltagningen enklare.

När du hittat och stämplat kontrollen, var stolt över dig själv!

Nu är det bara att göra om stegen ovan för varje kontroll – förstå var du är och vart du ska, passa kartan, planera din väg, genomför planen och kontrollera att du är på rätt väg – tills du har tagit alla kontroller på banan och kommit i mål.

Lycka till!

Tips! Om det inte går som planerat, tänk på vad du har passerat och försök förstå var du kan vara. Om du inte kommer på det, gå tillbaka till senast kända ställe och försök på nytt. I orientering är det vanligt att bli tvungen att gå tillbaka och göra om olika moment, till och med för de allra bästa.

 

Tryck på länken nedanför för att träna och se karttecknen

https://docs.google.com/document/d/1xBYs1xcjqM3YXPZiAvYbyzAkiYdebhPSFgRn6u0gHVQ/edit?usp=sharing

Elevspel –https://www.elevspel.se/amnen/idrott-och-halsa/1060-orienteringstecken.html

Filmer för grunderna  i orientering, klicka in på länken http://tv.orientering.se/

Kartans färger https://www.youtube.com/watch?v=WvZ0g6Z75lM

Film från naturvårdsverket gällande allemansrätten https://vimeo.com/13618431

Elevspel om allemansrätten https://www.elevspel.se/amnen/idrott-och-halsa/5036-allemansratten.html

v.18-19 1A och 1B

v.18 kommer vi återigen ha veckans idrottslektion i klassrummet istället för idrottssalen.

Vi kommer att arbeta med allemansrätten och ha mer teoretisk genomgång med film och frågesport för att sedan under idrottslektionen v.19 testa våra nya kunskaper i praktiken i idrottssalen genom olika lekar och spel.

Detta innebär att eleverna behöver inte ha med sig ombyte till idrottslektionen v.18.

 

Med vänlig hälsning//Kiti

Vecka 18 startar vi med idrott utomhus

Vecka 18 onsdagen den 2 maj  startar vi med att ha idrott utomhus.

Kläder efter väder gäller.
Eleverna ska ha oömma och bekväma kläder som är lätta att röra sig i och bra
skor som går att springa i. Tänk på att det vissa morgonar kan vara lite kallt och
att det därför är bra att packa ner en extra tröja/jacka. Det är bra om eleverna
som har idrott den första lektionen kl.8.15  kommer ombytta direkt på morgonen. Vi duschar alltid efter idrotten.

Klasser som kommer att ha idrott utomhus är:

2:or,3:or.4,or,5 och årskurs 6.

 

 

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén