adalidrott

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Månad: januari 2018

Åk 1a och 1b

Fram till v.8 kommer vi i åk 1 arbeta med arbetsområdet ”hälsa och livsstil” och ”elevens upplevelse av fysisk aktivitet” kopplat till hälsa.

Veckans första lektion i idrott för båda klasserna är mer teoretisk och hålls därför utan ombyte i ett klassrum. Andra lektionen i veckan är vi sedan i gympasalen och testar våra nyvunna kunskaper i praktiken.

Förra veckan har vi gått igenom hjärtat, begreppet puls och hur aktivitet påverkar pulsen. Vi har lärt oss var man kan hitta sin puls, hur man mäter den och vad puls är för något. Vi har mätt vår vilopuls, samt arbetspuls och tittat på doktor Karins stetoskop – kort fakta om hjärtat. Vi har lärt oss hjärtats uppgift i kroppen, hur stort hjärtat är och hur vi kan träna hjärta.

Denna vecka (v.5) går vi in på lungor, syreupptagningsförmåga och kondition.

Vi kommer att prata om lungor, hjärta och blodomlopp och hur de hänger ihop. Vi kommer också att försöka förstå vad begreppet kondition innebär. Vi kommer även att leka en lek jag kallar för blodbusskull och testa vår kondition samt försöka mäta vår maxpuls efter aktivitet.

Nästa vecka kommer vi lära oss mer om sjukdomar och hur man kan förebygga ohälsa.

Simning vecka 5

Måndagen den 29 och tisdagen den 30 januari kommer vi att åka och simma på Bredängsbadet. 

Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider

Ta med badkläder och ombyte, om ni har möjlighet ta även med en smörgås eller  en frukt att äta efter simning 

Måndag den 29/1 simmar följande klasser

 Klockan 9-10 3B 

Klockan 10-11 3A  

Klockan 11-12 4D Obs! Glöm ej att ta med matsäck.

4c har idrott som vanligt på måndagseftermiddagen.

 Tisdagen den 30/1 simmar följande klasser

Klockan 9-10 4B

Klockan 10-11 4C

Klockan 11-12 5D Obs! Glöm ej att ta med matsäck

 Klockan 13-14 5A

Klockan 14-15 åk 6.

Välkommen till en ny termin

Här på bloggen hittar du all information gällande idrott och hälsa på Årstadalsskolan.

Åk 1-3

Vecka 3 och framåt, arbetsområde-hälsa och livsstil och rörelse

Åk 4-6

Vecka 3 och framåt, arbetsområde -hälsa och livsstil och förebyggande av skador. Lektionerna kommer att vara både praktiska och teoretiska. Vi kommer även att arbeta med rörelse under lektionerna.

Åk 6 skriver skriftlig uppgift i hälsa och livsstil och förebyggande av skador vecka 12 på onsdagen (obs! Ändrat datum) . Uppgiften skrivs i klassrummet. Under vecka 10 kommer ni att få ett häfte med er hem som ni kan träna på, kom även ihåg att titta på filmerna nedan.

Rörelse

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
E C A
Lekar, spel, idrotter

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelser till musik och danser

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simning

Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa, livsstil och förebyggande av skador

  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
E C A
Hälsa och livsstil

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för välutveklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebyggande av skador

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Förmågor:

-att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

ÅK 6

Vecka 3 såg ni denna föreläsning som handlade om hälsa och kondition.

 

Vecka 4 såg ni denna föreläsning som handlar om skador.

En föreläsning om skaderisker och förebyggandet av dem. I föreläsningen får man svar på frågorna, vad är en skada?, vilka är riskerna, hur gör man för att förebygga skaderiskerna.

Vecka 5  såg vi denna föreläsning som handlar om kost och sömn.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén